Sākuma lapa

Plānotās LIHHASA sēdes

Informējam, ka nākamās plānotās LIHHASA sēdes notiks:

2015. gada 15. oktobrī, tēma “Bakteriālās infekcijas”;

2015. gada 10. decembrī, tēma “HIV/AIDS infekcija”