Sākuma lapa

Mērķi

– Veicināt infektoloģijas, hepatoloģijas un HIV/AIDS medicīnas nozares attīstību Latvijā.

– Veicināt infektoloģijas, hepatoloģijas un HIV/AIDS nozarē strādājošo ārstu zināšanu pilnveidošanu sadarbībā ar citām profesionālās kvalifikācijas celšanas institūcijām un sabiedriskajām organizācijām Latvijā, Eiropā un pasaulē.

– Attīstīt sadarbību ar citām institūcijām un biedrībām Latvijā un ārpus Latvijas, t. sk. piedalīties zinātnisko grantu projektos.

– Attīstīt sadarbību un sniegt profesionālu viedokli Latvijas Republikas likumdošanas orgāniem un izpildorgāniem par infektoloģijas, hepatoloģijas un HIV/AIDS aktualitātēm, jauninājumiem un problēmām.

– Sniegt atzinumus par Biedrībā pārstāvētajām specialitātēm piekritīgajiem normatīvajiem tiesību aktiem (likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, rīkojumiem un instrukcijām).

– Nodrošināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par infektoloģijas, hepatoloģijas un HIV/AIDS aktualitātēm, jauninājumiem un problēmām.

– Izstrādāt un atjaunināt vadlīnijas dažādu infekciju un aknu slimību diagnostikai, ārstēšanai, profilaksei un pacientu aprūpei.

– Sniegt nepieciešamo informāciju un pamatojumu Latvijas Republikas likumdošanas orgāniem un izpildorgāniem par aknu transplantācijas pieejamības nepieciešamību Latvijas pacientiem.

– Izveidot Biedrības mājaslapu internetā un atspoguļot tajā ar Biedrības darbību saistīto informāciju un aktualitātes.