Sākuma lapa

Misija

LIHHASA aktīvi darbojas, lai apvienotu un izglītotu medicīnas profesionāļus, kuri regulāri seko inovācijām pasaulē infektoloģijā, hepatoloģijā un HIV/AIDS jomā.

LIHHASA izglīto un informē starpdisciplināros medicīnas profesionāļus, pacientus un plašu sabiedrību, lai veicinātu izpratni par infektoloģiju, hepatoloģiju un HIV/AIDS jomu.

LIHHASA informē valsts institūcijas, sabiedriskās organizācijas un sabiedrību par jaunākajām ārstēšanas metodēm, pēdējiem pētījumu datiem un inovācijām terapijās.