Sākuma lapa

Ieva Tolmane

IZGLĪTĪBA

Latvijas Medicīnas akadēmija, ārsta grāds, 29.06.1995.

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA), 01.02.2005.

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības nodaļa, rezidentūra infektologa specialitātē Latvijas Infektoloģijas centrā, iegūts sertifikāts infektologa specialitātē, 2005–2009

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, 2008–2011

AKADĒMISKAIS GRĀDS

Latvijas Universitātes docente no 2013. gada

ZINĀTNISKAIS GRĀDS

Latvijas Republikas medicīnas doktora zinātniskais grāds, 2012. g.

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, 2005. g.

SERTIFIKĀTI

Infektologs, derīgs līdz 13.06.2019.

Hepatologs, derīgs līdz 02.03.2020.

Virspusēji novietoto un vēdera dobuma orgānu ultrasonoskopists, derīgs līdz 16.06.2016.

1995–1997               Latvijas Infektoloģijas centrs, ārste rezidente

1997–2005               Farmācijas kompānija SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”, medicīniskā pārstāve, produktu menedžere

2007–pašreiz            RAKUS stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” ārste, 4. aknu slimību nodaļas vadītāja

2009–pašreiz            Latvijas Universitāte, stundu pasniedzēja, docente

2013–pašreiz            RAKUS Zinātnes padomes sekretāre

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

2005–2006       LIC „Nealkohola steatohepatozes biežums pacientiem ar steatohepatozi un steatohepatītu”

2008                   LIC, „Roche Akadēmija” „C vīrushepatīta izplatība Latvijā, populācijas pētījums”

2009–2012        LIC, ESF „Hroniska C vīrushepatīta ārstēšanas rezultātus ietekmējošo faktoru izpēte” (promocijas darbs, aizstāvēts 2012. gada 4. decembrī, iegūts LR medicīnas doktora zinātniskais grāds)

2014–pašreiz    RAKUS, LIC “Hroniska C vīrushepatīta prevalence medicīnas darbinieku vidū Latvijā”

 

 

PUBLIKĀCIJAS

 • I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, F. Arsa, G. Brigis, A. Zvaigzne „Prevalence of Viral Hepatitis C in Latvia: Population Based Study” Medicina (Kaunas) 2011; 47 (10): 532–535.
 • I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, L. Ivančenko, Z. Reinholde, N. Šubņikova, Ņ. Sumļaņinova, R. Sīmanis, I. Kozlovska, S. Laivacuma „Interleukin 28B gene polimorphism and association with chronic hepatitis C therapy results in Latvia” – pieņemts publicēšanai žurnālā Hepatitis Research and Treatment Volume 2012, Article ID 324090, 4 pages doi: 10.1155/2012/324090, www.hindawi.com
 • I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, V. Putniņš „Liver damage after breast plastic surgery – clinical case report” Acta Chirurgica Latviensis 2011(11): 159–160.
 • I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, A. Ivanovs, R. Simanis „New toll to predict chronic hepatitis C treatment result for each patient” Archieves Des Sciences 2013, Vol 66, No 5: 498–514
 • I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, F. Arša, Ģ. Briģis „C vīrushepatīta izplatība Latvijā: populācijas pētījuma rezultāti”, RSU Zinātniskie raksti 2009: 100–105.
 • I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, L. Ivančenko, Z. Reinholde, N. Šubņikova, Ņ. Sumļaņinova, I. Reinholde, R. Sīmanis „Patient’s Perception: Hepatitis C Virus Can Be Transmitted During Medical Manipulations”, RSU Zinātniskie raksti 2011.
 • I. Tolmane, D. A. Apanavičienė, J. Keišs, A. Černušenko ”Components of metabolic syndrome in Latvian patients with nonalcoholic fatty liver disease” Gastroenterologia Polska 2014; 21 (1): 5–9

 

TĒŽU PUBLIKĀCIJAS STARPTAUTISKOS IZDEVUMOS UN STENDA REFERĀTI STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS

 • I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, F. Arsa „Prevalence of viral hepatitis C in Latvia” Hepatol Int 2009; 3(1): 172
 • I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, A. Jeruma, L. Ivancenko, Z. Reinholde, N. Shubnikova, N. Sumlaninova, R. Simanis „Chronic Hepatitis C Patient’s Perception on Routes of Transmission of Hepatitis C Virus” Hepatol Int 2010; 4(1): 170
 • I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, F. Arsa „Different prevalence of viral hepatitis C between men and women in Latvia” APASL STC „Non Responders: Chronic Viral Hepatitis B, C, D, Liver Cirrhosis, HCC”, Istanbul, Turkey, May 17–20, 2009
 • I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, L. Guseva, J. Storoženko, A. Jēruma, L. Ivančenko, N. Šubņikova, Z. Reinholde, Ņ. Sumļaņinova, I. Reinholde, G. Sīpola, R. Sīmanis „Neitralizējošo antivielu nozīme C hepatīta neizārstēšanās gadījumā” – stenda referāts, tēzes publicētas PLZK tēžu grāmatā, Rīgā, 24.27.10.2011.
 • I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, A. Ivanovs, R. Simanis „New tool to prognosticate hepatitis C treatment result”, EASL/ AASLD Special conference „Clinical drug development for hepatitis C”, Prague, Chech Republic, September 14–16, 2012.
 • I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, R. Simanis „Adiposity and insulin resistance affects treatment result in patients with chronic viral hepatitis C”, EASL/ AASLD Special conference „Clinical drug development for hepatitis C”, Prague, Chech Republic, September 14–16, 2012.
 • A. Zarina, L. Piekuse, M. Kreile, I. Tolmane, J. Keiss, I. Micule, I. Eglite, I. Kaze, G. Cernevska, A. Krumina “WILSON’S DISEASE INHERITANCE AND CLINICAL APPEARANCE IN FOUR UNRELATED FAMILIES IN LATVIA”, VI Latvian gastroenterology Congress with International participation, Dec 7, 2013, Riga, latvia
 • I. Abrama, I. Tolmane, J. Keiss, B. Rozentale “Risk factors for bleeding after percutaneous liver biopsies”, APASL 23rd Conference, March 1–15, Brisbane, Australia, Hepatol Int (2014) 8: S1–S405

 

GRĀMATAS

 • “Klīniskā medicīna”, 2. grāmata, 2012. g., prof. A. Lejnieka redakcijā, līdzautore
 • Monogrāfija “Factors Influencing Chronic Viral Hepatitis C Treatment results”, Lambert Academic Publishing, 2013

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

LU, stundu pasniedzēja no 2009. gada, docente no 2013. gada

RSU, LU rezidentu apmācība no 2009. gada

 

PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

Kurss „Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana”, 13.–14.04.2013.

Kurss „Laba klīniskā prakse”, 15.10.2010.

Hārvardas Medicīnas koledžas kurss „Intensive Review of Internal Medicine”, Bostona, 21.–28.07.2013.

Konferences, semināri, asociāciju sēdes