Sākuma lapa

Inga Ažiņa

Izglītība:
1995–1998 Rezidentūra Latvijas Medicīnas akadēmijā dermatoveneroloģijas specialitātē, dermatovenerologa kvalifikācija

1989–1995 Augstākā, Latvijas Medicīnas akadēmija, ārsta kvalifikācija

Papildu izglītība:

RSU Tālākizglītības fakultātes mācību programma „Infektoloģijas aktuālie jautājumi”, 13.–15.03.2013., reģ. Nr. 2013/1643

RSU doktorantūras studiju uzsākšana (studiju programma „Medicīna”) no 01.10.2012. līdz šim

EACCME rīkots apmācību kurss „Focusing on the Long-Term Future: Changing Paradigms, Changing Practices, Changing Patients”, 19.–20.03.2011., Barselona, Spānija

„10th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection” kongresa ietvaros starptautiski apmācību kursi: „Staying in Shape: The Long Term Impact of HIV and ART on the Body”, „A sense of reality: the brain and HIV”, 7.11.2010., Glāzgova, Lielbritānija

Continuing Professional Development (CPD) akreditēts the Royal College of Physicians mācību seminārs „Pieces of Puzzle – Fresh Perspectives on Individualised Therapy”, 19.06.2009., Londona, Lielbritānija

RSU organizēts akadēmiskais seminārs „Infektoloģijas un hepatoloģijas aktualitātes”, 19.02.2009., Rīga, Latvija

Starptautisks apmācību kurss „Training course in HIV drug resistance prevetion and assessment of the WHO Collaborating Centre for Capacity Building in HIV Surveillance, 17.–21.11.2008., Zagreba, Horvātija

„9th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection” kongresa ietvaros CPD apmācības kursi „Understanding and overcoming the challenges of late presentation of HIV patients”, 9.–13.11.2008., Glāzgova, Lielbritānija

„21st World Congress of Dermatology” ietvaros apmācības kursi: „Management of infectious diseases including STI”,  „Systemic medical treatments”, 4.–5.10.2007., Buenosairesa, Argentīna

The HIV Training and Resource Institute apmācības kurss „Crucial Issues in HIV Diagnosis and Management in South-East Europe”, 23.–25.05.2007., Belgrada, Serbija

Specialitātes sertifikāti:

Infektoloģija, sertifikāta Nr. A-64093 derīguma termiņš 11.10.2016.

Dermatoveneroloģija, sertifikāta Nr. A-19474 derīguma termiņš 29.05.2018.

Darba pieredze:
2009. līdz šim – pasniedzēja Latvijas Universitātes Rezidentūras attīstības programmā

Stažēšanās „Mildmay Hospital” un „Royal London Hospital”, 2014. gada 21.–27. aprīlis, Londonā, Anglijā
2007. līdz šim  RAKUS stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” 2. HIV/AIDS ambulatorās nodaļas vadītāja

1998.–2007.  v/a LIC 2. HIV/AIDS ambulatorās nodaļas ārste dermatoveneroloģe

Zinātnisko darbu un klīnisko pētījumu pieredze:

Izpildītājs EuroSIDA – prospektīvā multicentru starptautiskā pētījumā „Clinical and virological outcome of European patients infected with HIV”, 2012. gads

Atbildīgais pētnieks klīniskajā pētījumā “Early Access of MK-0518 in Combination With an Optimized Background Antiretroviral Therapy (OBT) in Highly Treatment Experienced HIV-1 Infected Patients With Limited to No Treatment Options” (protokols Nr. Merck 0518-023, Parexel 80894), “Merck”, “Parexel” un v/a LIC, 2009. gads

Atbildīgais pētnieks daudzcentra epidemioloģiska pētījumā “Prospective epidemiological study of the prevalence of HLA-B*5701 in HIV-1 infected patients in Central and Eastern European region” (protokols Nr. COL 111280), SIA “GlaxoSmithKline Latvia” un v/a “LIC”, 2008. gads

Atbildīgais pētnieks pētījumā “KaleEast (PMOS-EAST-0401) Multicountry, Multicenter, Post-Marketing Observational Study of Clinical, Biological and Virological Outcomes, Compliance and Tolerability of Kaletra in Routine Clinical Use, SIA “Abbott Laboratories Baltics”  un v/a “LIC”, 2008. gads

Atbildīgais pētnieks pētījumā “Fuzeon Observational Study to Reach Undertectable (<50 copies / ml) Viral Load (FOSTER)” (protokols Nr. 21346), SIA  “Roche Latvija” un v/a “LIC”, 2008. gads

Pētnieks pētījumā “A Multicenter, Randomized Double-Blind Comparative Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Efficacy of 2 Dosing Regimens of Caspofungin in the treatment of Invasive Candidiasis in Adults”, MSD un v/a “LIC”, 2006.–2007. gads

Publikācijas:

Publikācijas Zinātnisko rakstu krājumos

 

 1. Anna Shultze, Andrew N Phillips, Roger Paredes, Manuel Battegay, Jurgen K Rockstroh, Ladislav Machala, Janez Tomazic, Inga Januskevica, Pierre Marie Girard, Kamilla Gronborg-Laut, Jens D Lundgren, Alessandro Cozzi-Lepri. HIV resistance testing and detected drug resistance in Europe:Data from the Eurosida cohort 1997–2012 AIDS ( manuscript reference number: AIDS-D-15-00027R1) 2015. g.
 2. Kolupajeva, D. Dusacka, L. Guseva, I. Vrublevska, I. Januskevica, J. Storozenko, V. Sondore, L. Viksna, B. Rozentale. HIV-1 variants prevailing in Latvia and evalution of HIV drug resistance rate in HIV-1 infected population. 2009. RSU rakstu krājums „Collection of scientific papers 2009”, 96.–102. lpp.

Publikācijas nerecenzējamos zinātniskos izdevumos

 1. Sitkare V., Januskevica I., Rozentale B. Prevention of HIV transmission from mother to child and surveillance HIV-infected children in Latvia

Науно-практический журнал для специалистов первичного звена здравоохранения Справочник врача общей практики N.2  2014

 1. Rozentāle, I. Vingre, J .Storoženko, G. Stūre, I. Zeltiņa, T. Kolupajeva, V. Ķūse, I. Januškeviča, I. Bērziņa, G. Saulīte, V. Sitkare, S. Ansone, A. Šangirejeva, E. Seļica „Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskās vadlīnijas”

Vadlīniju publicēšanas datums NVD mājaslapā 14.03.2014.

 

Tēzes vietējās un starptautiskās konferencēs un kongresos

 1. Šangirejeva, I. Zeltiņa, G. Saulīte, G. Stūre, I. Januškeviča, B. Rozentāle „Jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu Latvijā analīze: 2012.–2013. gads”. RSU zinātniskā konference, 2014. gada 10.–11. aprīlis. Tēzes, 193. lpp.
 2. Sitkare, I. Januškeviča, B. Rozentāle. Latenta tuberkulozes infekcija un smaga garīga atpalicība HIV inficētiem bērniem. Starptautisks seminārs „2nd International Medical Meeting”, 14.–15.2013., Rīga, Latvija. Tēzes, 22., 59. lpp.
 3. Kamalyan, S. Rubins, Z. Svikle, I. Januškeviča. Dermatopathology in the patients with HIV infection. Starptautisks seminārs „2nd International Medical Meeting”, 14.–15.2013., Rīga, Latvija. Tēzes, 23.–24. lpp.
 4. Ситкарь В. П., Янушкевич И. Я., Розентале Б. Р. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и наблюдение ВИЧ-инфицированных детей в Латвии. Международная научно-практическая конференция „ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ”. Санкт-Петербург, 29.–31.05.2013., с. 78.
 5. Ситкарь В. П., Янушкевич И. Я., Розентале Б. Р. Физическое развитие ВИЧ-инфицированных детей в пубертатном периоде. Международная научно-практическая конференция „ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ”. Санкт-Петербург, 29.–31.05.2013., с. 216.
 6. Januskevica, K. Abeltina, A. Sangirejeva, N. Sevastjanova, V. Sondore, L. Viksna, B. Rozentale, Endotoxin in Serum of HIV Infected Patients. RSU Zinātniskā konference, 2013. gada 21.–22. marts. Tēzes, 183. lpp.
 7. Mišurenko, D. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, J. Storoženko, V.Ķūse, V. Sitkare, I. Januškeviča, B. Rozentāle. Fiziskā attīstība HIV inficētiem bērniem pubertātes periodā. RSU Zinātniskā konference, 2013. gada 21.–22. marts. Tēzes, 210. lpp.
 8. Ekšteina, N. Sevastjanova, A. Ivanovs, S. Laivacuma, K. Ābeltiņa, I. Januškeviča, B. Rozentāle, V. Sondore, L. Vīksna. Glikozes un triglicerīdu vielmaiņas traucējumi HIV inficētiem pacientiem. RSU Zinātniskā konference, 2013. gada 21.–22. marts. Tēzes, 207. lpp.
 9. Stūre, I. Zeltiņa, A. Šangirejeva, I. Januškeviča, B. Rozentāle, Akūts retrovīrusa sindroms – aktualitāte un problēmas Latvijā. RSU Zinātniskā konference, 2013. gada 21.–22. marts. Tēzes, 222. lpp.
 10. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, A. Šangirejeva, I. Januškeviča, V. Sitkare, J. Storoženko, L. Vīksna, B. Rozentāle. HIV-1 zāļu rezistence pacientiem ar pirmās izvēles antiretrovirālās terapijas neveiksmi Latvijā 2009.–2011. gadā. RSU Zinātniskā konference, 2013. gada 21.–22. marts. Tēzes, 119. lpp.
 11. Šangirejeva, I. Zeltiņa, G. Stūre, I. Januškeviča, G. Saulīte, B. Rozentāle, HIV inficētu pacientu mirstības tendences Latvijā 2011. RSU rakstu krājums 2012. gadā, RSU Zinātniskā konference, 2013. gada 21.–22. marts. Tēzes, 185. lpp.
 12. Šangirejeva, G. Stūre, I. Zeltiņa, I. Januškeviča, B. Rozentāle, HIV un grūtniecība. Pieredze Latvijā (2008.-2011.g.). RSU Zinātniskā konference, 2013. gada 21.–22. marts. Tēzes, 184. lpp.
 13. Sture, B. Rozentale, I. Zeltina, I. Januskevica, A. Sangirejeva, Reasons of hospitalization for HIV-positive patients in the Infectology Center of Latvia in the period from 2009 to 2011, 11th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, UA, November 11–15, 2012. Tēzes, 79. lpp.
 14. Sangirejeva, G. Sture, I. Zeltina, I. Januskevica, B. Rozentale Prevention of mother-to-child transmission of HIV in Latvia, 2008–2011, 11th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, UA, November 11–15, 2012. Tēzes, 118. lpp.
 15. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, J. Storoženko, I. Januškeviča, L. Vīksna, B. Rozentāle. HIV-1 ģenētiskie varianti C vīrushepatīta koinfekcijas gadījumā. RSU Zinātniskā konference, 2012. gada 29.–30.marts. Tēzes, 178. lpp.
 16. Ekšteina, N. Sevastjanova, A. Gobiņa, A. Ivanovs, I. Januškeviča, B. Rozentāle, V.Sondore, L.Vīksna. Glikozes un insulīna vielmaiņas regulācijas izmaiņas HIV inficētiem pacientiem. RSU Zinātniskā konference, 2012. gada 29.–30. marts. Tēzes, 171. lpp.
 17. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, O. Vasins, F. Arša, L. Lapke, J. Storoženko, I. Januškeviča, L. Vīksna, B. Rozentāle. C hepatīta vīrusa genotipu izplatība pacientiem ar HIV-1/HCV koinfekciju Latvijā 2005.–2010. gadā. RSU Zinātniskā konference, 2011. gada 14.–15. aprīlis. Tēzes, 224. lpp.
 18. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, O. Vasins, F. Arša, L. Lapke, J. Storoženko, I. Januškeviča, L. Vīksna, B. Rozentāle. C hepatīta vīrusa 3. genotipa izplatība pacientu grupā ar HIV-1/HCV koinfekciju Latvijā 2005.–2010. gadā. LZA, LU, RTU, Rīgas Latviešu biedrības rīkotais Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress, 2011. gada 24.–27. oktobris. Tēzes, 28. lpp.
 19. Šangirejeva, T. Kolupajeva, N. Repuščenko, L. Guseva, D. Dušacka, J. Storozenko, I. Januskevica, V. Sitkare. Pieredze HIV infekcijas laboratoriskajā diagnostikā bērniem. RSU Zinātniskā konference, 2010. gada 18.–19. marts. Tēzes, 188. lpp.
 20. Guseva, I. Januskevica, T. Kolupajeva, N. Novikova, J. Vrublevska, J. Storozenko, B. Rozentale. HLA-B alleles of HIV-1 infected individuals in Latvia. RSU Zinātniskā konference, 2009. gada 2.–3. aprīlis. Tēzes, 138. lpp.
 21. Januskevica, B. Rozentale. Kaposi’s Sarcoma in HIV infected patient. RSU Zinātniskā konference, 2008. gada 13.–14. marts. Tēzes, 117 .lpp.
 22. Januškeviča, B. Rozentāle, A. Krūmiņa, L. Vīksna. Sifilisa datu izvērtējums HIV pacientiem Latvijas Infektoloģijas centrā. RSU Zinātniskā konference, 2004. gada 18. marts. Tēžu grāmata, 41. lpp.
 23. Vīksna, I. Januškeviča, V. Sondore, B. Rozentāle, I. Ekšteina, A. Ivanovs, T. Kolupajeva, V. Riekstiņa. Problems of HIV-Positive Tuberculosis Patients’ Health Care in Latvia. ISHEID, Marseille, May 23–25, 2012.
 24. Januskevica, G. Sture, I. Berzina, I. Zeltina, B. Rozentale. Analysis of atypical and aggressive Kaposi’s sarcoma clinical case. World Congress of Sexually Transmitted Infection & AIDS, New Delhi, India, November 2011, Abstract book, p. 99.
 25. Januskevica, G. Sture, O. Prokofjeva, B. Rozentale. Kaposi’s sarcoma in HIV infected patient. A classical clinical case. 10th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerologists, Riga, September 8–9, 2011, Baltic Journal of Dermatology, September 2011, Vol 1/No 1, p. 2.
 26. Januskevica, G. Sture, O. Prokofjeva, I. Zeltina, I. Berzina, G. Saulite, M. Liepins, B. Rozentale. Kaposi’s sarcoma cases. Analysis in Latvia. 26th IUSTI Europe Congress, Riga, September 8–10, 2011, abstract book, p. 123.
 27. Ситкарь В. П., Янушкевич И. Я., Розентале Б. Р. ВИЧ-инфекция среди детей в Латвии: факторы, проблемы и пути их решения. Международная научно-практическая конференция „Дети и ВИЧ-инфекция”. Санкт-Петербург, 2011, с. 290.
 28. Sitkare, I. Januskevica, B. Rozentale. Retarded physical development in HIV-infected children. 1st Baltic Paediatric congress, Vilnius, Lithuania, May 19–22, 2011, Abstract book, pp. 71–72.
 29. Sitkare, I. Januskevica, I. Ozere, B. Rozentale. Systemic BCG Disease in HIV infected children. 2. starptautiskā HIV pediatrijas darba grupa, Vīne, Austrija, 2010. gada 16.–17. jūlijs. Tēzes, 106. lpp.
 30. Dusacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, J. Vrublevska, I. Januskevica, A. Vilde, J. Storozenko, B. Rozentale. High prevalence of polymorphism in HIV1 variants circulating in Latvia. 5th European Conference on Clinical and Social Research on AIDS and Drugs, Vilnius, Lithuania, April 28–30, 2009, Abstract book, p. 31.
 31. Streinu-Cercel, M. Maimets, T. Cherveniakova, D. Benhegy, I. Januskevica, V. Uzdaviniene, J. Tomazik. Prospective epidemiology study on the prevalence of HLA B* 5701 in HIV-1 infected patients. 5th European Conference on Clinical and Social Research on AIDS and Drugs, Vilnius, Lithuania, April 28–30, 2009, Abstract book, p. 58.
 32. Rozentāle, I. Vingre, G. Stūre, I. Zeltiņa, I. Ekšteina, V. Sitkare, A. Maršava, I. Januškeviča, J. Storoženko, T. Kolupajeva, A. Rimša, I. Bērziņa, V. Ķūse. HIV infekcijas ārstēšanas vadlīnijas, 5. redakcija. Rīga, Latvija, v/a „Latvijas Infektoloģijas centrs”, 2009. gada aprīlis
 33. Krumina, I. Januskevica, B. Rozentale, A. Rubins. Kaposi Sarcoma in HIV Infected Patients in Latvia – Characteristics of Clinical Data”. 17th EADV Congress, Paris, France, September 17–21, 2008, Abstract book, No 0567
 34. Januskevica, A. Krumina, A. Vilde, B. Rozentale, A. Rubins. Herpes Zoster Infection in HIV Infected Patient in Latvia. LADV, BADV & CEEDVA Dermatovenerology Conference „The newest therapy of skin diseases”, Riga, Latvia, June 20–21, 2008, Abstract book, p. 57
 35. Januskevica, P. Aldins, B. Rozentale. The influence of highly active antiretroviral therapy for HIV – patient with lues. 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, October 5, 2007.
 36. Caplinskas, A. Ferdats, I. Januskevica, T. Pertel. HIV/AIDS epidemic in the Baltic countries in 1987–2005. Comparative study. 7th Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases, Riga, Latvia, September 18–20, 2006, Abstract book, p. 19.
 37. Aldins, I. Eksteina, G. Sture, A. Marsava, I. Januskevica. Development of HAART in Latvia. 7th Nordic–Baltic Congress on Infectious Diseases, Riga, Latvia, September 18–20, 2006, Abstract book, p. 34.
 38. Repuscenko, N. Buhtina, T. Kolupajeva, J. Storozenko, G. Sture, I. Januskevica. Difficulties in laboratory diagnosticēs of early and late stages of HIV infection. 7th Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases, Riga, Latvia, September 18–20, 2006, Abstract book, p. 33.

Piedalīšanās kongresos, konferencēs, semināros ar lekcijām, referātiem, stenda referātiem, ziņojumiem:

 1. Piedalīšanās 22. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections CROI 2015, 2015. gada 21.–26. februāris, Sietla, ASV
 2. Piedalīšanās 12th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, UA, November 11–15, 2014.
 3. A. Sangirejeva, G.Sture, I. Zeltina, G. Saulite, I. Berzina, I. Januskevica, B. Rozentale „Case report of  HIV infection associated acute glomerulonephritis ”, stenda referāts

The 31th annual meeting of NSCMID 2014. gada 25.–28. septembris, Bergena, Norvēģija

 1. A. Sangirejeva, G. Sture, I. Zeltina, B. Rozentale,  I. Januskevica, G. Saulite, I. Berzina, E. Fridrihsone, „Recurrent Visceral Leishmaniasis in a HIV – positive Patient, case report from Latvia”, stenda referāts

The 31th annual meeting of NSCMID 2014. gada 25.–28. septembris, Bergena, Norvēģija

 1. Veselības ministrijā (VM), Slimības un profilakses kontroles centa (SPKC) rīkotā sanāksmē – Eiropas Slimību kontroles centra ekspertu vizītes laikā (ECDC) „Joint ECDC/EMCDDA Latvia Country mission on HIV and hepatitis” ar mutisku ziņojumu ”HIV/TB situation in Latvia: where we are?”, 2014. gada 02.–04. septembris, Rīga, Latvija
 2. Piedalīšanās 20th AIDS Conference, 2014. gada 20.–25. jūlijs, Melburna, Austrālija
 3. Piedalīšanās starptautiskajā 12. kongresā „Baltic Association of dermatovenerologists 12th Congress (BADV) ” ar mutisku referātu „TB in People Living with HIV: where we are?”, 2014. gada 30.–31. maijs, Rīga, Latvija
 4. Farmaceitiskās kompānijas “Janssen” sadarbībā ar Latvijas infektologiem rīkotā seminārā „Duāla infekcija – HIV un tuberkuloze – netipisko klīnisko gadījumu problēmas un risinājumi”, ar mutisku referātu „HIV infekcija visnozīmīgākais tuberkulozes riska faktors”, 2014. gada 20. maijs, Rīga, Latvija
 5. Piedalīšanās 24th European  Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 2014. gada 10.–13. maijs, Barselona, Spānija
 6. A. Sangirejeva, B. Rozentale, G. Sture, I. Zeltina, I. Januskevica, G. Saulite, I. Berzina „Mezangioproliferative glomeronephritis in an HIV -positive patient: case report”, stenda referāts

The Belgian Society of Infectiology and Clinical Microbiology (SBIMC/BVIKM) and the Belgian Society of Nephrology (BVN-SBN), scientific Symposium „Bridges between nephrology & infectious diseases” 2014. gada 24. aprīlis, Brisele, Beļgija

 1. L. Guseva, V. Sitkare, T. Kolupajeva, D. Dusacka, I. Januskevica, N. Repuscenko, J. Storozenko, B. Rozentale, „Twins Born to HIV -1 infected Mothers (2007-2013)” RSU Zinātniskā konference, 2014. gada 10.–11. aprīlis, stenda referāts
 2. B. Šlisere, I. Januškeviča, N. Sevastjanova, J. Storoženko, V. Sondore, B. Rozentāle „TIMP- 1 līmenis asins serumā pacientam ar HIV un HCV koinfekciju” RSU zinātniskā konference, 2014. gada 10.–11. aprīlis, stenda referāts
 3. G. Stūre, I. Zeltiņa, I. Januškeviča,  A. Šangirejeva, B. Rozentāle „Antiretrovirālās terapijas analīze Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” HIV pozitīviem slimniekiem 2013. gadā” RSU zinātniskā konference, 2014. gada 10.–11. aprīlis, stenda referāts
 4. SIA „RAKUS” Stacionārs ”Latvijas Infektoloģijas centrs” rīkotā zinātniski praktiskā konference „HIV/AIDS oportūnistisku infekciju diagnostika, profilakse, ārstēšana un HIV pēcekspozīcijas profilakse” ar mutisku referātu „TB un HIV dubultinfekcija”, 2014. gada 03. aprīlis, Rīga, Latvija
 5. SIA „RAKUS” stacionārs ”Latvijas Infektoloģijas centrs” rīkotā HIV ekspertu zinātniski praktiskā sanāksmē „HIV/AIDS infekcijas vēlīnās manifestācijas” ar mutisku referātu „HIV infekcija un tuberkuloze – problēmas aktualitāte, iespējamie risinājumi”, 2014. gada 28. marts, Jūrmala, Latvija
 6. Piedalīšanās 21. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections CROI 2014, 2014. gada 03.–06. marts, Bostona, ASV
 7. SIA „RAKUS” stacionārs ”Latvijas Infektoloģijas centrs” rīkotā seminārā „Multidisciplināra pieeja HIV pacientu aprūpē un ārstēšanā” ar mutisku referātu „Darunavir pielietojums HIV inficētiem pacientiem infektologa praksē”, 2013. gada 26. novembris, Rīga, Latvija
 8. SIA „RAKUS” stacionārs ”Latvijas Infektoloģijas centrs” rīkotā zinātniski praktiskā konference „HIV infekcija Latvijā 2013” ar mutisku referātu „HIV. Kas notiek Latvijā?”, 2013. gada 1. novembris, Rīga, Latvija
 9. A. Sangirejeva, I. Zeltina, G. Sture, I. Januskevica, B. Rozentale, E. Selicka „Cause of Death among HIV positive Patients – Latvia, 2011–2012”, stenda referāts

The 14th European AIDS Conference, 2013. gada 16.–19. oktobris, Brisele, Beļģija

 1. E. Selicka, G. Sture, I. Zeltina, I. Januskevica, B. Rozentale, A. Sangirejeva „Characteristics of the Patients with Primary HIV infection Diagnosed in the Latvian Center of Infectology from 2007 till 2012 ”, stenda referāts

The 14th European AIDS Conference, 2013. gada 16.–19. oktobris, Brisele, Beļģija

 1. Piedalīšanās 14th European AIDS Conference, 2013. gada 16.–19. oktobris, Brisele, Beļģija
 2. Piedalīšanās starptautiskā seminārā „Share Experience Meeting Romania – Baltics”, 2013. gada 04.–06. oktobris, Bukareste, Rumānija
 3. Piedalīšanās starptautiskajā seminārā „2nd International Medical Meeting” ar ziņojumu „Clinical management of HIV infection in Latvia”, 14.–15.06.2013., Rīga, Latvija
 4. Starptautiskā konference „Infectologia 2013”, 2013. gada 7. jūnijs, Palanga, Lietuva
 5. Piedalīšanās starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē ”ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ”, 29.–31.05.2013., Sanktpēterburga, Krievija
 6. Piedalīšanās farmaceitiskās kompānijas “Janssen” sadarbībā ar Latvijas infektologiem rīkotā seminārā „Multidisciplināra pieeja HIV pacientu aprūpē un ārstēšanā” ar lekciju „Kapoši sarkoma kā HIV blakus slimība. Klīniskais gadījums”, 23.05.2013., Rīga, Latvija
 7. Piedalīšanās GSK rīkotā konferencē „HIV treatment is prevention, if right choices are made” ar ziņojumu „Latvia’s experience: a long way for changes in HIV treatment”, 16.–17.05.2013., Tallina, Igaunija
 8. Piedalīšanās starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē ”ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ” ar ziņojumu „Опыт ведения ВИЧ-положительных женщин во время беременности в Латвии”, 29.–31.05.2013., Sanktpēterburga, Krievija
 9. Piedalīšanās 20. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections CROI, 3.–6.03.2013., Atlanta, ASV
 10. Piedalīšanās 11th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, UA, November 11-15, 2012., ar stenda referātiem: 1) G. Sture, B. Rozentale, I. Zeltina, I. Januskevica, A. Sangirejeva, Reasons of hospitalization for HIV-positive patients in the Infectology Center of Latvia in the period from 2009 to 2011.; 2) A. Sangirejeva, G. Sture, I. Zeltina, I. Januskevica, B. Rozentale Prevention of mother-to-child transmission of HIV in Latvia, 2008–2011
 11. ISHEID kongresā stenda referāts: L. Vīksna, I. Januškeviča, V. Sondore, B. Rozentāle, I. Ekšteina, A. Ivanovs, T. Kolupajeva, V. Riekstiņa. Problems of HIV-Positive Tubersulosis Patients’ Health Care in Latvia, 23–25.05.2012., Marseļa, Francija
 12. Piedalīšanās Grieķu AIDS pētīšanas biedrības (Hellenic Society for the study and Control of AIDS) organizētā sanāksmē ar lekciju „HIVepidēmijas problēmas Latvijā” (Key issues of HIV epidemic in Latvia”), 10.–11.05.2012., Atēnas, Grieķija
 13. Piedalīšanās “World Congress of Sexually Transmitted Infection & AIDS” ar stenda referātu: I. Januskevica, G. Sture, I. Berzina, I. Zeltina, B. Rozentale. Analysis of atypical and aggressive Kaposi’s sarcoma clinical case, 2.–5.11.2011., Deli, Indija
 14. Piedalīšanās seminārā „Pacienta līdzestības nozīme ARV terapijā ar lekciju „Līdzestības nozīme HIV / AIDS aprūpē”. Pēctesta konsultācijas organizēšana un tās nozīme”, 08.03.2012., Rīga, Latvija
 15. Piedalīšanās starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Bērni un HIV infekcija” ar lekciju „HIV infekcija bērniem Latvijā – faktori, problēmas un to risinājumi”, 29.06.–01.07.2011.,Sanktpēterburga, Krievija
 16. Piedalīšanās V/a „Latvijas Infektoloģijas centrs” organizētajā lekciju kursā „HIV/AIDS infekcija – problēmas un aktualitātes” veselības aprūpes darbiniekiem nolasītas 3 lekcijas: „HIV infekcijas norise un pacientu dinamiskā novērošana”, „Antiretrovirālā terapija”, „HIV infekcija un grūtniecība, vertikālā ceļa profilakse”, 13.,14.,21.06.2011., Rīga, Latvija
 17. Piedalīšanās European AIDS Treatment Group (EATG) dialoga sesijā ar ziņojumu „Par galvenajiem sasniegumiem un perspektīvām ARV terapijas nodrošināšanā HIV infekcijas ārstēšanā”, 21. februārī 2011. g. Rīga, Latvija
 18. Līdzdalība PVO misijas un UNODC vizītes sesijās Latvijas Infektoloģijas centrā, Veselības ministrijā, TPSK ar ziņojumu „Antiretroviral therapy of HIV infection in Latvia”, 15.–18.02.2011., Rīga, Latvija
 19. Piedalīšanās pacientu organizācijas AGIHAS organizētajā ziemas skolā „HIV pacientu līdzestības uzlabošana un peer-to-peer konsultāciju prasmju apgūšana” – nolasīta lekcija „Līdzestība”, 5.02.2011., Rīga, Latvija
 20. Piedalīšanās Pasaules AIDS dienai veltītajā konferencē „HIV / AIDS un STI epidemioloģiskie un klīniskie aspekti” un nolasīta lekcija „Kapoši sarkoma HIV inficētam pacientam”, 2.12.2010., Rīga, Latvija
 21. Piedalīšanās HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas sēdē – ziņojums „Par ambulatorai ārstēšanai paredzēto antiretrovirālās terapijas zāļu izrakstīšanas un izplatīšanas kārtību”, 19.05.2010., Rīga, Latvija
 22. Piedalīšanās apmācību seminārā HIV profilakses punktu darbiniekiem un nolasīta lekcija par jaunumiem ART medikamentu saņemšanā, diskordantiem pāriem un ģimenes plānošana HIV inficētiem cilvēkiem, 26.05.2010., Rīga, Latvija
 23. Lekcijas nolasīšana “HIV positive pregnant women and children in Latvia” 3rd Annual Baltic – Swedish HIV Meeting, 22.–23.10.2009., Tallina, Igaunija
 24. Piedalīšanās “5th European Conference on Clinical and Social Research on AIDS and Drugs” ar stenda referātu: D. Dusacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, J. Vrublevska, I. Januskevica, A. Vilde, J. Storozenko, B. Rozentale. High prevalence of polymorphism in HIV1 variants circulating in Latvia, 28.–30.04.2009., Viļņa, Lietuva
 25. Piedalīšanās “5th European Conference on Clinical and Social Research on AIDS and Drugs” ar stenda referātu: Streinu-Cercel, M. Maimets, T. Cherveniakova, D. Benhegy, I. Januskevica, V. Uzdaviniene, J. Tomazik. Prospective epidemiology study on the prevalence of HLA B* 5701 in HIV-1 infected patients, 28.–30.04.2009., Viļņa, Lietuva
 26. Cietuma ārstu apmācība par HIV / AIDS, nolasīta lekcija „HIV infekcijas pēcekspozīcijas profilakse, HIV vertikālās transmisijas profilakse”, 08.10.2008., Rīga, Latvija
 27. Piedalīšanās „17th EADV Congress” ar stenda referātu: Krumina, I. Januskevica, B. Rozentale, A. Rubins. Kaposi Sarcoma in HIV Infected Patients in Latvia – Characteristics of Clinical Data”, 17.–21.09.2008., Parīze, Francija
 28. Līdzdalība Internacionālā HIV simpozijā „Making Choices – The Right HAART for the Right Patient” ar referātu „Current situation with HIV/AIDS in Latvia”, 17.–18.04.2008, Lisabona, Portugāle
 29. Piedalīšanās “21st World Congress of Dermatology” ar stenda referātu: Januskevica, P. Aldins, B. Rozentale. The influence of highly active antiretroviral therapy for HIV- patient with lues, 05.10.2007., Buenosairesa, Argentīna
 30. Līdzdalība Lietuvas Infektologu asociācijas rīkotajā starptautiskajā konferencē „Traveler’s Infectious Diseases” ar referātu P. Aldiņš, I. Ekšteina, I. Januškeviča „Маски тропических заболеваний”, 07.–10.06.2007., Palanga, Lietuva

Piedalīšanās kongresos, konferencēs, UNAIDS, EATG, PVO sanāksmēs u. c.:

Pēdējo 5 gadu laikā dalība vairāk nekā 60 starptautiska un vietēja mēroga konferencēs, kongresos, PVO, UNAIDS (United Nations and AIDS), EATG (European AIDS Treatment Group) rīkotajās sanāksmēs, forumos, darba apspriedēs un apaļā galda diskusijās par aktualitātēm infektoloģijā, dermatoloģijā, STS, tuberkulozē un citos ar sabiedrības veselību saistītos jautājumos.