Sākuma lapa

Velga Ķūse

IZGLĪTĪBA

 • 2001.-2004.g. Doktorantūra Rīgas Stradiņa universitātē Tradicionālās infektoloģijas, tuberkulozes un AIDS katedrā
 • 1993.-1996.g. Rezidentūrā infektologa specialitātē
 • 1987.-1993.g. Latvijas Medicīnas akadēmija – ārstniecības fakultāte
 • 1984.-1987.g. Rīgas P.Dauges 1.medicīnas skola
 • 1972.-1983.g. Rucavas vidusskola

PAPILDU IZGLĪTĪBA

 • 2013.g.19.02. – kurss „Dokumentu vadības sistēma NAMEJS eksperts”, Rīga
 • 2013.g.05.; 12; 19.04.; 03.10.17.05. – kurss „Projektu vadība”, Rīga
 • 2005.g. 18.09. – Good clinical practise (GCP), Amsterdama
 • 2004.g.30.04.–22.06.2004. – Daugavpils universitāte – Inovācijas augstākās izglītības sistēmā
 • 2001.g.22.03.–20.04.2001. – Veselības aprūpes vadības speciālistu apmācības kurss
 • 2001.g.18.01. – kurss pētniekiem „Laba klīniskā prakse”
 • 1999.g. 12.05. – ekspertu apmācības seminārs „Ārstniecības iestāžu sertifikācija”

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS

 • No 2011. – lektore RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas katedrā
 • 2008.g.–2011. – asistenta p.i. RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas katedrā
 • 2002.g.–2008. – asistente RSU Infektoloģijas katedrā
 • no 1999. – stundu pasniedzēja LU Medicīnas fakultātē

DARBA PIEREDZE

 • no 2014. – eksperte Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centrā
 • no 01.03.2014. – virsārste SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs”
 • 1999.g.–01.03.2014. – direktora vietniece medicīnas jautājumos v/a „Latvijas Infektoloģijas centrs”
 • no 1993. – ārste (infektoloģe, hepatoloģe) v/a „Latvijas Infektoloģijas centrs”

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

 • Darbs hepatoloģijā – hroniska vīrushepatīta C izpēte: vīrusa jūtība uz specifiskiem un nespecifiskiem medikamentiem, paraklīnisko izmeklējumu nozīme un atkarība no C vīrusa genotipa un pielietotiem medikamentiem.
 • Piedalīšanās starptautiskos zinātniski pētnieciskos darbos:
 •  klīniskais pētījums EUV 04498 „Comparative study of the immunogenity and safety of two recombinant hepatitis B vaccines: Euvax B and Engerix B in European adolescentrs” (pētnieks; sponsors – Pasteur Merieux Connaught, 1999-2000);
 • klīniskais pētījums „Multicenter, open-label, expanded Access program of Peginterferon alfa-2a (Ro-25-8310) monotherapy and combination therapy with Ribavirin (Ro-20-9963) in patients with chronic hepatitis C” (pētnieks; sponsors – Hoffmann-La Roche Ltd., 2000–2001);
 • klīniskais pētījums „A 52 week multicenter, randomized, double-blind placebo-controlled trial evaluating the efficacy and safety of SNMC in patients with chronic hepatitis C (SNMC 301)” (pētnieks; sponsors – Health Research Services Ltd., 2005–2006).

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

 • no 2011. – Latvijas Infektologu un hepatologu asociācijas biedre
 • no 2010. – Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijas locekle
 • no 2005. – Latvijas Ārstu biedrības individuālais biedrs
 • no 1997. – Latvijas Hepatologu asociācijas biedre
 • no 1994. – Latvijas Infektologu asociācijas biedre

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI

 • SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” – Gada cilvēks 2014
 • Sertifikāts par piedalīšanos 10. zinātniskajā konferencē ar zinātnisko darbu 2011. g. 14.–15. aprīlī (RSU)
 • Sertifikāts par piedalīšanos 9. zinātniskajā konferencē ar zinātnisko darbu 2010. g. 18.–19. martā (RSU)
 • Sertifikāts par piedalīšanos 8. zinātniskajā konferencē ar zinātnisko darbu 2009. g. 02.–03. aprīlī (RSU)
 • g. Veselības ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu hronisko vīrushepatīta C pacientu ārstēšanā
 • Sertifikāts par piedalīšanos 7. zinātniskajā konferencē ar zinātnisko darbu 2008. g. 13. martā (RSU)
 • Sertifikāts par piedalīšanos Zinātniskajā konferencē ar zinātnisko darbu 2003. g. 07. martā (RSU)
 • Diploms par iegūtu II vietu rezidentu infektologu un jauno ārstu zinātniski pētniecisko darbu konkursā 1998. g. 23. aprīlī (RSU)

PUBLIKĀCIJAS

 1. Jēruma, V. Ķūse, L. Saldava. Hroniska vīrushepatīta C terapija: dažādu α interferona preparātu salīdzinājums. – Zin. rakstu krāj. – AML, 2001., 90.–94. lpp.
 2. Vīksna, A. Jēruma, V. Ķūse, B. Rozentāle. Ribavirīna un peginterferona alfa 2a kombinēta hroniska C vīrushepatīta terapija. – Zin. raksti. – RSU, 2003., 10.–13. lpp.
 3. Vīksna, V. Ķūse, V. Sondore, B. Rozentāle, A. Jēruma. – Viusid pielietošanas iespējas hroniska C vīrushepatīta ārstēšanā. – Zin. raksti. – RSU, 2003., 14.–17. lpp.
 4. Vīksna, A. Jēruma, V. Sondore, B. Rozentāle, V. Ķūse, A. Bļugers. – C hepatīta vīrusa infekcija: fakti, problēmas, risinājumi. – Latv. ķirurģ. žurnāls – 2003., Nr. 3, 122.–128. lpp.
 5. Ķūse. – Izmeklēšanas nozīme hepatīta C infekcijas gadījumā. – Doctus – 2005. g. 02., 45.–47. lpp.
 6. Ķūse.- Vīrushepatīti – Latvijas Ārsts. – 2005. g. 02.; 47.–50. lpp.
 7. Simanis, V. Kuse, A. Jeruma, S. Lejniece, L. Viksna. – Quality of Life Assesment in Hemophilia Patients with Chronic Hepatitis C Using HQLQ Health Survey. – RSU Zinātniskā konference, 2008. g. 13. marts. – Tēzes, 113. lpp.
 8. Simanis, S. Lejniece, A. Sochnevs, J. Eglite, G. Chernevska, Z. Kovalova, D. Gardovska, A. Jeruma, V. Kuse, L. Viksna. – Natural Clearence of Hepatitis C virusi in Hemophilia Patients. Medicina (Kaunas) 2008. g.; 44 (1) 15.–21. lpp.
 9. Rozentāle, V. Ķūse, J. Storoženko, I. Vingre, R. Pabērza, M. Šuvalova, M. Zālīte, A. Aukštikalne. – Difterijas aktualitāte Latvijā nemazinās. RSU Zinātniskā konference, 2009. g. 2.–3. aprīlis. – Tēzes, 136. lpp.
 10. Āboliņš, I. Štrumfa, J. Keišs, V. Ķūse, L. Feldmane. – Knodelahistoloģiskās aktivitātes indekss pacientiem ar C vīrusa hepatītu Latvijā. RSU Zinātniskā konference, 2009. g. 2.–3. aprīlis. – Tēzes, 149. lpp.
 11. Keišs, I. Tolmane, B. Rozentāle, L. Vīksna, V. Sondore, V. Ķūse, A. Jēruma. – Gamma glutamilranspeptidāze – hroniska C hepatīta slimnieku veiksmīgas izāsrtēšnas marķieris. RSU Zinātniskā konference, 2010. g. 18.–19. marts. – Tēzes, 162. lpp.
 12. Keišs, I. Tolmane, B. Rozentāle, V. Ķūse, I. Štrumfa. Knodela histoloģiskās aktivitātes indeksa analīze hroniska C hepatīta slimniekiem. RSU Zinātniskā konference, 2010. g. 18.–19. marts. – Tēzes, 185. lpp.
 13. Mišurenko, D. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, J. Storoženko, V. Ķūse, V. Sitkare, I. Januškeviča, B. Rozentāle. – Fiziskā attīstība HIV inficētiem bērniem pubertātes periodā. Zinātnisko rakstu krājums, RSU, 2013. g. 21.–22.03.; 210. lpp.
 14. Hagina., F. Arsh, V. Kuse, J. Eglite, A. Sochnevs, L. Viksna. – Autoantibody Prevalence in chronic Hepatitis C Patients in Latvia. RSU. 2013. g. 21.–22.03., 196. lpp.