Sākuma lapa

Genotipi

Zināms, ka C hepatīta vīruss ir pakļauts nemitīgām mutācijām, tādēļ organismam ar to cīnīties ir ļoti sarežģīti.

Lai piemērotu efektīvu ārstēšanu, ikvienam pacientam, kuram diagnosticēts C hepatīts, var veikt analīzes, lai noteiktu vīrusa genotipu un tā apakštipu.

Šobrīd pasaulē kopumā ir reģistrēti seši vīrusa genotipi, kuru izplatība dažādos pasaules reģionos ir atšķirīga. Eiropā visizplatītākais ir 1. genotipa b apakštips, bet ASV – 1. genotipa a apakštips. Visos kontinentos ir izplatīts 1. un 3. genotips, Āfrikā – biežāk  4. un 5. genotips, bet Āzijā – 6. genotips.

C hepatīta vīrusa genotipu dažādība ir saistāma ar ģeogrāfiskajiem reģioniem un tiem piemītošajām atšķirībām.

Saskaņā ar Latvijas Infektoloģijas centra datiem, Latvijā ir reģistrēti 68,80 % 1. genotipa pacientu, 31,90 % 3. genotipa pacientu, kā arī 3,60 % 2. genotipa un 0,70 % 4. genotipa pacientu.

Katram genotipam ir raksturīga atšķirīga slimības norise un atšķirīgs terapijas ilgums, izmantojot šobrīd esošo standarta terapiju Latvijā PEG INF + ribavirinu:

  • 1. un 4. genotipa gadījumā terapijas ilgums ir 48 nedēļas;
  • 2. un 3. genotipa gadījumā terapijas ilgums ir 24 nedēļas.